miércoles, 22 de octubre de 2008

Catalunya: s'aprova el Pla marc de mitigació del canvi climàtic.


S'aprova el Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 per al compliment del Protocol de KyotoEl Govern ha aprovat el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, per al compliment del Protocol de Kyoto. L'objectiu del Pla és contribuir en la part proporcional al compliment del compromís a l'Estat espanyol, però a la vegada està preparat per incorporar els acords que s'estan negociant a Europa per a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per al període 2013-2020.

El Pla marc de mitigació del canvi climàtic quantifica els esforços a fer per cada sector i identifica les accions que cal dur a terme per a la mitigació de les seves emissions.

El desplegament d'aquest Pla es durà a terme a través de dos programes d'actuacions específiques per als períodes 2008-2010 i 2011-2012, que concretaran les accions a desplegar, detallant el departament responsable, el pressupost, el termini d'execució i la previsió de reducció d'emissions.
El cost global de la implementació del Pla s'estima en 196,1 milions d'euros a l'any.

No hay comentarios: