viernes, 7 de marzo de 2008

Notícies de la Convenció


En el marc de l’organització de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic i del procés en el qual heu participat per a l’elaboració del Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012, s'ha obert una bústia de suggeriments, observacions i/o comentaris a l’Avantprojecte del Pla, presentat el passat 14 de febrer de 2008 durant la jornada de cloenda: observacions.placatala.dmah@gencat.cat


Podeu formular les observacions oportunes en el termini de seixanta dies, comptats des de l’endemà de la data de presentació de l'Avantprojecte (és a dir, fins el 15 d'abril si no vaig errat).

Enllaç al document:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/occc/docs/pla_canvi_climatic.pdf).

No hay comentarios: